ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดบริการแล้ว!!ฟิตเนส มวล.โฉมใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการฟิตเนสโฉมใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐานและมีบริการที่หลากหลาย หลังจากที่มีการปิดปรับปรุงมากว่า 6 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน ตัดริบบิ้นเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วม ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและใส่ใจกับการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน โดยยึดหลักสำคัญว่า "นักศึกษา บุคลากรและประชาชนคือครอบครัวของเรา" จึงได้จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ศูนย์บริการฟิตเนสนี้ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างเป็นศูนย์ฟิตเนสที่ทันสมัย มีมาตรฐาน มีบริการการออกกำลังกายที่หลากหลายและอยู่ในชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และหวังว่าจะสร้างบรรยากาศการออกกำลังกายที่เพลิดเพลิน มีความสุข สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ที่สำคัญขอฝากให้นักศึกษารวมถึงบุคลากรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองด้วย

สำหรับศูนย์บริการฟิตเนส ม.วลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 15.00-21.00 น. โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้ ช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น. และ 20.01 - 21.00 น. นักศึกษา บุคลากร 20 บาท สมาชิกบุคคลภายนอก 40 บาท ไม่ได้เป็นสมาชิก 100 บาท เวลา 17.01 - 20.00 น. นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอก 40 บาท ไม่ได้เป็นสมาชิก 100 บาท ทั้งนี้ ช่วงโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 ฟิตเนสราคาพิเศษ 20 บาท ทุกช่วงเวลา

ในส่วนของอัตราค่าบริการซาวน่า นักศึกษา บุคลากร 50 บาท สมาชิกบุคคลภายนอก 50 บาท ไม่ได้เป็นสมาชิก 100 บาท ค่าสมัครสมาชิกรายปี 800 บาท

ผู้สนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณยุทธชัย ฮารีบิน ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โทร. 081-5351319

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP