อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์แพทย์ฯ