มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานใน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม"