ข่าวสมัครงาน

รับสมัครนักอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และ ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงานลูกจ้างประจำโครงการ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งนักอิเล็กทรอนิก/คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
มีความรู้ด้านการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมการเชื่อมต่ออุปกรณ์/กลไกให้สามารถใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

การจ้างงาน
จ้างเป็นชิ้นงาน (job) ชิ้นงานละ 5,000 – 20,000 บาท


ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
จบ ปริญญาตรี
จบสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ หรือวิศวกรรมศาสตร์
สามารถออกทำงานเก็บข้อมูลภาคสนามได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

การจ้างงาน
ทดลองงาน 1 เดือน หลังทดลองงาน 4 เดือน
เงินเดือน 14,000 บาท ถ้าผ่านการทดลองงานอาจจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ตามความสามารถ
ทั้งนี้อาจจ้างเป็น part-time ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างหัวหน้าโครงการและลูกจ้าง

สนใจติดต่อ/สอบถาม อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีเมล punsiri.pla@gmail.com โทรศัพท์ที่ทำงาน 075 67 2945 โทรศัพท์มือถือ 093 580 0204


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://physics.wu.ac.th

TOP