รับสมัครนักอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และ ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง