บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร