ข่าวการศึกษา

นักศึกษามาเลย์-อินโด เรียนรู้ประเพณีลอยกระทงที่ ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของไทย ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ และนักศึกษาโครงการ International Buddy และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันสอนการทำกระทงจากใบตอง ให้แก่นักศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Inbound Exchange Students) จาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย และ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 50 คน พร้อมบอกเล่าประวัติความเป็นมา ความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพลงลอยกระทง เพื่อให้นักศึกษามาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้เรียนรู้ถึงประเพณีลอยกระทงที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมนำกระทงที่ได้ทำขึ้นไปลอยบริเวณสระน้ำหน้าอาคารไทยบุรี ซึ่งเป็นสถานที่งานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้น

ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Inbound Exchange Students )ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน และวันที่ 3 พฤศจิกายน ได้จัดกิจกรรม Campus Tour, City Tour และ กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งนักศึกษาจากต่างประเทศได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมไทย และเรียนรู้การทำกระทงอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP