ม.วลัยลักษณ์ จัด KM เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ WiL