ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 34 สถานประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝีก Work-based Learning