ข่าวสุขภาพและกีฬา

ประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติในการใช้ช่องวิ่งสนามกรีฑา"

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติในการใช้ช่องวิ่งสนามกรีฑา" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป ดังนี้
1. การใช้ช่องวิ่ง
- ช่องวิ่งที่ 1 - 3 สำหรับนักกีฬา/ผู้ที่วิ่งเร็ว
- ช่องวิ่งที่ 4 - 6 สำหรับผู้ที่วิ่งออกกำลังกาย/ผู้ที่วิ่งช้า
- ช่องวิ่งที่ 7 - 8 สำหรับผู้ที่เดินออกกำลังกาย

2. ห้ามนั่งหรือวางสิ่งของบนช่องวิ่ง
3. ห้ามปั่นจักรยาน หรือทำกิจกรรมอื่นใดในช่องวิ่ง
4. แต่งกายด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาพื้นยางเท่านั้น
5. หากนำเด็กเล็กมาเดินในสนาม ควรดูแลอย่างใกล้ชิด
6. สนามกีฬาเป็นเขตปลอดบุหรี แอลกอฮอล์ทุกชนิด
7. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้สนามแล้ว


TOP