ข่าวทั่วไป

ศูนย์เด็กปฐมวัยเปิดรับสมัครบุตรหลานพนักงานและบุคคลภายนอก

ศูนย์เด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครบุตรหลานพนักงานและบุคคลภายนอกตั้งแต่อายุ 3 เดือน - 3 ขวบ(ปฐมวัย) ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3000 ต่อ 4101, 3777 มือถือ 089 726 7294 ได้ทุกวันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Smart-WU-Nursery-Center-1668020439930623/

TOP