ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์เปิดให้บริการสระว่ายน้ำตามที่สระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม ปลอดภัย นั้น ขณนี้ สระว่ายน้ำ (สระเล็ก) สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจนำบุตร หลาน เข้ามาใช้บริการได้ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศูกร์ เวลา 15.30 - 20.00 น. สำหรับสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) จะเปิดให้บริการภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

TOP