ม.วลัยลักษณ์รับตรงด้วย Portfolio รอบ 2 ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้