ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพนายนที หนูนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร) ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การจัดโต๊ะและการบริการอาหารโดยใช้บริการ (Table Service) การบริการแบบรัชเซียน (Russian Service) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสาขาการจัดการโรงแรมและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในการเเข่งขันดังกล่าว อาจารย์สุนทร บุญแก้ว และอาจารย์ศิรินันท์ พันธรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมทีมและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/tour/

TOP