นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ