ข่าวเด่น

รถไฟฟ้ามวล.!!ม.วลัยลักษณ์เตรียมนำรถไฟฟ้าบริการนักศึกษา-บุคลากร เริ่มกรกฎาคม61 นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมนำรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้ามวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน ให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร เริ่มเดือนกรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Green University

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมนำรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้ามวล. มาใช้เพื่อเป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรใน 5-7 เส้นทาง ครอบคุลมพื้นที่ตั้งแต่โซนหอพักนักศึกษา กลุ่มอาคารเรียนรวม 1-3-5-7 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคารศูนย์เครื่องมือ อาคารวิชาการ อาคารบริหาร ศูนย์กีฬา ศูนย์อาหารกลางคืน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งด้านหน้ามหาวิทยาลัยทางหลวง 401 อีกด้วย โดยจะเริ่มให้บริการในตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ เวลา 07.00-21.00 น.ของทุกวัน

“ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปเรียน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายทั้งเรื่องอุบัติเหตุ มลพิษทางอากาศและเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งโครงการรถไฟฟ้ามวล. จะสามารถลดปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกด้วย” อธิการบดีม.วลัยลักษณ์กล่าว

ด้านอาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ในฐานะหัวหน้าโครงการรถไฟฟ้ามวล. กล่าวเสริมว่า รถไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ให้บริการจะวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 40-50 กม./ชม. ที่นั่งถูกออกแบบมาโดยมีขอบรับและที่ยึดเกาะอย่างมั่นคงจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยังมีกันสาดคลุมรอบด้านไว้ใช้ในยามฝนตก อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะดำเนินการก่อสร้างสถานีโรงจอดรถ จุดชาร์จแบตเตอรี่ สถานีย่อย/จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมทั้งการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้เข้าถึงอาคาร ปรับปรุงทางเดินฟุตบาตเชื่อมต่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใกล้สถานีจอดที่ใกล้ที่สุด ที่สำคัญในอนาคตจะเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะภายนอกเพื่อความสะดวกของนักศึกษาที่จะเดินทางไปยังสถานที่ภายนอกอีกด้วย

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP