รถไฟฟ้ามวล.!!ม.วลัยลักษณ์เตรียมนำรถไฟฟ้าบริการนักศึกษา-บุคลากร เริ่มกรกฎาคม61 นี้