ข่าวสุขภาพและกีฬา

ดาวรุ่ง & โค้ช ฟอร์มโหด! ตบเบิ้ลคว้าชัย Badminton Championship 2018

นักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ (ย้ง) นายยุทธชัย ฮารีบิน (โย) และ ปภาวิน อินทรัตนพล (ฟอร์ด) และนายกฤชธนภาษณ์ ทองใบ (เฟิร์ส) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้สำเร็จ จากการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันรายการ “Central Festival Hatyai Badminton Championship 2018” ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ในระดับภาคใต้ ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้า Central Festival Hatyai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ หลังจบการแข่งขันได้นำถ้วยรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ เดินทางกลับมหาวิทยาลัยได้อย่างสมศักดิ์ศรีนักกีฬาแบดมินตัน คือ นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษาคู่กับและ นายยุทธชัย ฮารีบิน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สานักวิชาการจัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมือ P และ นายปภาวิน อินทรัตนพล นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชา การจัดการ ลงทำการแข่งขันคู่กับ นายกฤชธนภาษณ์ ทองใบ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งทั้งคู่ทำผลงานผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศประเภทชายคู่ ระดับมือ S- และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้สำเร็จ เช่นกันทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแบดมินตันได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา และหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา สำหรับการแข่งขันรายการ ''Central Festival Hatyai Badminton Championship 2018'' ในครั้งนี้มีนักกีฬาจากภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 520 คน ซึ่งมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 24 คนด้วยกันผลงานของนักกีฬาชมรมแบดมินตันในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560- กุมภาพันธ์ 2561)
1. รายการตรังจูเนียร์แบดมินตันคัพ ครั้งที่1 (Trang junior badminton cup 1st) วันที่ 21-22 ตุลาคม 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P2.รายการ ขุนทะเลโอเพ่นครั้งที่ 5 ณ สนามแบดมินตัน บ้านขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ S3. รายการ YBC Badminton Tournament 2017 ณ สนามแบดมินตัน เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ระหว่าง
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ C4. รายการ Central Festival Hatyai Badminton Championship 2018 มา ณ ห้างสรรพสินค้า Central Festival Hatyai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ P
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ S-


TOP