ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันให้บริการคลินิก หู คอ จมูก ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับเดือนมีนาคม 2561 คลินิก หู คอ จมูก จากเดิมเปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.00-12.00น. เป็น วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 7567 3022


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wuhospital9/

TOP