ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

ตามที่ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ทางศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ 1. นางสาวเยาวเรศ พืชโรจน์
2. นายอัครวิทย์ ดอกกฐิน
3. นายทิวากร เยาวะ
4. นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
5. นางสาวลักขณา ชูศรี
6. นางสาวจิตระวี ล่ำปิยะ

กำหนดสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

TOP