ข่าวทั่วไป

ประกาศเส้นทางการจราจรในโซนการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่การจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย
1.พื้นที่ทางเข้างานหลัก คือ บริเวณสามแยกเรียนรวม 3 หน้าอาคารสถาปัตยกรรม
2.โซนร้านค้าเป็นพื้นที่ ลาดจอดรถ ระหว่างเรียนรวม 1-3 และระหว่างเรียนรวม 5-7
3.โซนนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก คือจุดถนนจากแยกกล้าดี ตลอดถึงโรงอาหาร 4
4.การประชุมวิชาการ ห้องอาคารเรียนรวม อาคารสถาปัตย์ และอาคารปฏิบัติการฯ นวัตกรรม

เส้นทางการจราจรในโซนการจัดงาน

ช่วงเวลา 08.00-16.00 น.
-อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้มาร่วมงาน จอดรถในบริเวณที่กำหนดให้หรือลานจอดรถบริเวณข้างอาคารสำนักงานของท่าน
-นักศึกษา จะมีการเรียนการสอนที่อาคารสถาปัตย์ทั้งหมด ในช่วงเวลาจัดงาน
- รถยนต์ ผ่านเข้าออกบริเวณงาน โซนร้านค้า ผ่านเข้า-ออกได้ เฉพาะพ่อค้า แม่ค้า ที่มีบัตรผ่านจากส่วนบริการกลางเท่านั้น
-บริเวณบนถนน ห้ามจอดตลอดแนว

ช่วงเวลา 16.00-24.00 น.
-ถนนขึ้นสะพานไปหน้าอาคารบริหาร เลี้ยวซ้ายไปแยกวิชาการปิด 18.00 น.
-ถนนขึ้นสะพานไปหน้าอาคารบริหาร เลี้ยวขวาไปบริเวณลานจอดจัดงานเปิด
-ผ่านเข้าออกบริเวณงาน โซนร้านค้า ผ่านเข้า-ออกได้ เฉพาะพ่อค้า แม่ค้า ที่มีบัตรผ่านจากส่วนบริการกลางเท่านั้น โดยใช้รถเข็นเล็ก
-ลานจอดรถข้างอาคารไทยบุรี ฝั่งอาคารเรียนรวม ลานจอดรถ VIP สำหรับผู้บริหารและนักแสดง

ช่วงเวลา 24.00-08.00 น.
ปิดการเข้าออกโซนร้านค้า

สถานที่จอดรถบริเวณงาน
ลานจอดรถข้างอาคารสถาปัตย์ โซน A
ลานจอดรถศูนย์รวมรถบริการ โซน A
ลานจอดตรงข้ามอาคารเรียนรวม 3 โซน B
ลานจอดรถข้างอาคารไทยบุรี ฝั่งเรียนรวม 3 โซน C
ลานจอดรถข้างอาคารไทยบุรี ฝั่งเรียนรวม 5 โซน D
ลานจอดรถใต้ต้นไม้ ฝั่งถนนตรงข้ามร้านกาแฟอเมซอน โซน E
ลานจอดรถหลังโรงอาหาร 4 โซน F
ลานจอดรถข้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ลานจอดรถอาคารนวัตกรรม
ถนนขาออก มวล. เส้นอาคารตึกกิจกรรม ถึงวงเวียน จอดรถแนวทแยง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถและการจอดรถ สามารถติดต่อได้ที่ นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย โทร. 075-673392 หรือ 091-7824777


TOP