ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดโชว์แสดงการว่าความ ณ ศาลจำลองในงานวลัยลักษณ์เดย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดแสดงการว่าความและศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาได้สวมบทบาทเป็นผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ทนายความ หรือแม้กระทั่งเป็นจำเลยและพยาน โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภโชค ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาและหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดทุ่งสงเป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์ ทวีพร คงแก้ว อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านทีมงานส่วนสื่อสารองค์กรว่า การจัดแสดงการว่าความ ณ ศาลจำลอง ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่มีการจัดขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างเป็นประเพณีของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การแสดงทั้งหมดจะมีหลักกฏหมายรองรับอยู่เบื้องหลัง โดยสวมบทบาทสมมุติให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการเป็นผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ทนายความ หรือแม้กระทั่งเป็นจำเลย การจัดงานในครั้งนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่ศาลจำลองของมหาวิทยาลัยได้สร้างเสร็จพอดี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหลักสูตรรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และให้นักศึกษาได้ฝึกวิชาชีพไปด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ วิทยากร บุคลากรที่ล้วนมีหรือผ่านประสบการณ์มาแล้วเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสำวิชาอื่นๆ และน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องการว่าความในชั้นศาลก็จะได้รับในส่วนของความรู้และประสบการณ์ รวมถึงนักศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เองก็ได้ซึมซับบรรยากาศของการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการมาลองฝึกปฏิบัติซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จดจำได้มากกว่าด้วย

ข่าวโดย นายณัฐชัย โต๊ะเปี้ย
ภาพโดย นายศิริศักดิ์ นิยมเดชา นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP