ข่าวทั่วไป

ผลการแข่งขันประกวดปลากัดพื้นบ้าน ณ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดปลากัดพื้นบ้าน ณ บริเวณงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลักวลัยลักษณ์ ได้ผู้ชนะการแข่งขันประกวดปลากัดพื้นบ้าน 8 ประเภท โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

นายกิตติกร ศรีโถ่ง ประธานการจัดงานกิจกรรมการแข่งขันประกวดปลากัดพื้นบ้าน กล่าวถึงวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดปลากัดพื้นบ้าน ว่า เพื่อต้องการให้ปลากัดเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในภาคใต้ ช่วงที่ราคายาง ราคาปาล์มตกต่ำ และช่วยให้คนที่เลี้ยงปลาได้รู้ ได้เข้าใจในมาตรฐานของปลากัดสวยงามแต่ละชนิด

นายกิตติกร กล่าวว่า ปลากัดพื้นบ้านหรือปลากัดป่าในประเทศไทยมีแยกอยู่ 6 ชนิด มีปลากัดสายพัฒนา และปลากัดพื้นบ้านหายากอีกอย่างละ 1 ชนิด โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ปลากัดป่าภาคใต้ ปลากัดป่าอีสาน ปลากัดป่าอีสานหางลาย-กีต้า ปลากัดป่าภาคกลางแก้มแดง ปลากัดป่าภาคตะวันตก ปลากัดป่ามหาชัย ปลากัดป่าพัฒนา และปลากัดป่าหายาก เกณฑ์การตัดสิน ปลาในแต่ละชนิดจะมีมาตรฐานการแข่งขัน ซึ่งกรรมการจะดูรายละเอียดทุกอย่าง ตั้งแต่ลำตัว ทรวดทรง ลายน้ำ หาง สีสันเป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมง

ผลการประกวดแข่งขัน ได้ทีมชนะเลิศในแต่ละประเภททั้งหมด 8 ทีม ได้แก่ ทีม A21 ทีม B2 ทีม E8 ทีม F14 ทีม C7 ทีม D4 ทีม G20 และทีม H15

ข่าวโดย นางสาววิราพร คงนวล นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์
ภาพโดย นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์

TOP