Walailak Day

นักตบลูกขนไก่ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์2018

นักกีฬาแบดมินตัน ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทรุ่น มือ P และรุ่นมือ S (หญิง) การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2018

การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2018 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนที่สนใจ ฝึกฝนแบดมินตันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 โดยได้รับความสนใจจากนักแบดมินตันทั่วภาคใต้เข้าร่วม ณ สนามแบดมินตัน อาคารกีฬาในร่ม ม.วลัยลักษณ์ โดยสรุปผลการแข่งขันแบดมินวลัยลักษณ์เดย์ 2561 เป็นดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิรพรรณ พลมานพ (Panapon happy)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฐิติวรดา บัวแก้ว (Maximum Team)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธัญลักษณ์ มณีกาญจน์ (9 คอร์ท)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กัญญาณัฐ ดวงมณี (นครศรีธรรมราช)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พรหมพิริยะ กะดังงา (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธัชทร พิทยาณิชกุล (JJ badminton)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จักรกฤกษ์ ทองหวาน (JJ badminton)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุขวัญ คล้ายอุดม (Maximum Team)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สุพิชชญา มณีโชติ (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิริภัคมัย มาฆทาน (ท่าข้าม)
- ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐริกา ขวัญใจ (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อารีญา จันทรศรี (นครศรีธรรมราช)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฉัตรนคร ทิพยพงศ์ (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ (JJ badminton)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กชแก้ว คล้ายอุดม (Maximum Team)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กฤติพงศ์ เพ็ชรทอง (JJ badminton)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กฤติภัท เพราพริ้ง (Maximum Team)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ (JJ badminton)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พงศธร โล่หิรัญโรจน์ (อิสระ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภากร ทองสีนุช (เทศบาลเมืองทุ่งสง)


รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศุภฤกษ์ พิทยาณิชกุล(JJ badminton)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศุภกิตติ์ ตู้ประกาย(Maximum Team)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กฤติภัท เพราพริ้ง (Maximum Team)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิทธิชัย ฤทธิวงค์ (Powerfit)

รุ่น มือ S (หญิง)
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภัสราภรณ์ มนุญญานนท์ กับ เรจีย์ แก้วส่อง (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐกฤติยา ภิวัฒน์โรจนกุล กับ ภัคมัยวรรณ มาฆทาน (อิ๊กกี้)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พัชรีญา กรงาม กับ ณัฐธิดา เดชภูมิ (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทิพาพร โซ่เมืองแซะ กับ ฟีรฎาร์ หมาดทิ้ง (Penguin Badminton)

รุ่น มือ S
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ธีรไกร นลินพิเชฐ กับ ชวลิต ธัญญะสุขวณิชย์ (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ กับ ฉัตรนคร ทิพยพงศ์ (JJ Badminton Phuket)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิน ภู่พงศ์ประพันธ์ กับ พีรวัส ถิรจิตโต ( เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นิติธร พัฒนนุกุล กับ อดิสร ชมโฉม (Krabi)

รุ่นมือ P
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภูมินทร์ ไพรสุวรรณ กับ ณรงค์พล ขวัญทอง (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วันเสด็จ ขจรมาศบุษป์ กับ ฟารฎีร์ หมาดทิ้ง (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธราธิป เกษศิริ กับ พัฒน์ภูมิ เตชะธนวณิชย์ (NK Badminton)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พรัตน์ เนียมนรา กับ อริยะ สุขเกื้อ (NK Badminton)


TOP