ข่าวทั่วไป

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนด ให้มีการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุญาตให้ร้านอมเรศ โดย นางสาวนันท์นภัส อทัญญูตา ผู้จัดการร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ 10200โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956 เป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายการเช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ(ราคารวมเข็มติดชุดครุย) ชำระเงินในวันวัดตัวดังนี้

ปริญญาตรี

- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 420 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 690 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,300 บาท

ปริญญาโท

- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 550 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 810 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,430 บาท

ปริญญาเอก

- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 660 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 920 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,560 บาท

* หากท่านต้องการซื้อถุงครุยเพิ่ม (ค่าถุงครุย ใบละ 100 บาท) *
ค่าใช้จ่ายในวันรับครุย
ค่าประกันชุดครุย (กรณีเช่าและตัดเช่าครุย) ชุดละ 1,000 บาท

2. การวัดตัวชุดครุย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถวัดตัวได้ดังนี้

1. ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ร้านอมเรศจะมาให้บริการวัดตัว ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันเดียวเท่านั้น)
2. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถวัดตัวชุดครุยด้วยตัวเองได้ที่ ร้านอมเรศ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ 10200โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956 ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร 45 วัน
3. กรณีที่ไม่สะดวกมาวัดตัวด้วยตัวเองก็สามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง Web Site (ร้านอมเรศ)www.amaresstore.com, หรือhttp://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown หรือ Email : amares_shop@hotmail.com โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร0-7567-3652 ในเวลาราชการ Web Site http://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th http://wubook.wu.ac.th/, https://www.facebook.com/WUBOOKCENTER


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wubook.wu.ac.th/?p=2255

TOP