ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยม ร.ร.กัลยาณีฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพ ม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยมี ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 400 คน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชประมวลภาพ

TOP