ข่าวทั่วไป

นักเรียน ม.ปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 87 คน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อเปิดโลกทรรศน์ทางการศึกษาอีกมุมหนึ่งนอกห้องเรียน โดยนักเรียนประทับใจกับห้องปฏิบัติการเป็นอย่างมาก ได้รับเสียงตอบรับจากนักเรียนว่าอยากมาเรียนต่อที่นี้ ห้องเรียนสะอาด เครื่องมือทันสมัย และบุคลากรเป็นกันเอง ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=3351

TOP