ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom สำหรับการเรียนการสอน ประเดิมใช้รุ่นแรกกับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 “ประดู่รุ่นที่ 21”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 21 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่บ้านหลังใหญ่แห่งนี้ ขอให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ชีวิตในห้วงเวลานี้ถือเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้ นั้นคือ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ มีระเบียบวินัยอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ที่สำคัญที่สุดนั่นคือ ขอให้ทุกคนเป็นคนดี

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มากกว่าการท่องจำ โดยปัจจุบันได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSK (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA),UK มาใช้สำหรับการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการอบรม UKPSK และกำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรองรับต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อย 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพดูแลจะมีการสอบ Exit Exam พร้อมทั้งได้จัดตั้งสถาบันภาษา โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้เรียนในห้องเรียนที่ทันสมัยหรือห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และใช้ห้องปฏิบัติการที่มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้มากขึ้น (Smart Laboratory) ด้านการเดินทางได้นำรถไฟฟ้ามาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน (Smart Mobility) ส่วนเรื่องความปลอดภัยเรามุ่งสู่ Smart Security ได้ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 163 ตัว ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มีห้องควบคุมที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถดำเนินการได้โดยทันทีท่วงที ที่สำคัญเรามุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร้อมสร้าง Walailak Park บนพื้นที่กว่า 255 ไร่ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา และเป็นจุดเชคอินใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีสุขภาวะที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เช่น สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ สนามกรีฑา สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 2 สนาม สนามเทนนิส 8 สนาม สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ห้องฟิตเนต-ห้องซาวน่า พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้นักศึกษาของเราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง คิดเป็น วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ ขอฝากนักศึกษาทุกคนว่า วันนี้เป็นวันแรกขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับเส้นทางใหม่ ชีวิตใหม่ ขอให้เอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง ประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ทั้งนี้ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ยังมีการแสดงและบรรเลงเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยชมรม WU Band ชมรม WMC ชมรมผู้นำเชียร์ และชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย การบรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัย "ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน และในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ประดู่ ช่อที่ 21 ในพิธีเคารพธงชาติและสักการะตรา “จภ” บริเวณลาน จภ. หน้าอาคารบริหาร ด้วยประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP