ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติรวม 5 หลักสูตร พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งในระบบ TCAS และระบบรับสมัครตรง รวม 5 หลักสูตร ได้แก่

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
4. นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)

โอกาสพิเศษ สำหรับผู้สมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
1. หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีแรก 10% ทันทีทุกคน
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษามีสิทธิ์สมัครขอรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% - 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี ทุนมีจำนวนจำกัด และจัดสรรแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร
**หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติจัดการศึกษาระบบทวิภาค (ปีการศึกษาละ 2 เทอม)

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ที่ https://entry.wu.ac.th เลือกสมัครได้ 2 ทาง
1. ระบบ TCAS เลือกปุ่มซ้าย--->รับสมัครปริญญาตรี TCAS
2. สมัครตรง เลือกปุ่มขวา--->International Programs
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ wuic.admissions@mail.wu.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติ https://wuic.wu.ac.th
หรือ inbox ทาง FB page: Walailak University International College (WUIC)

TOP