ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราาว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นั้น

บัดนี้ ฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นายวิศิษฎ์ เรืองพรหม


TOP