ข่าวเด่น

รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 16 เตียง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก เริ่มเปิดให้บริการรับผู้ป่วยในแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จำนวน 16 เตียง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์การแพทย์อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2563 จำนวน 120 เตียง และต้นปี 2565 จำนวน 419 เตียง

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการระยะแรก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการดูแลรักษา แผนกผู้ป่วยนอก โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ ประกอบด้วย คลินิกทั่วไป คลินิกตา คลินิกวัดสายตา คลินิกคอนเทคเลนส์ คลินิกเด็ก คลินิกรักษ์ใจ(คลินิกจิตเวข) คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิกสูตินรีเวช คลินิกหู คอ จมูก คลินิกถันยเมตต์(คลินิกเต้านม) คลินิกศัลยศาสตร์ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 200 คน

ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในแล้ว จำนวน 16 เตียง แบ่งเป็น ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง พร้อมทั้งขยายเวลาเปิดแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากเดิมเปิดถึง 20.00 น. เป็นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรณีผู้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยใน ประกอบด้วย สิทธิ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ใช้ได้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิทธิ์รัฐวิสาหกิจสามารถขอใบส่งตัวจากหน่วยงานของตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ส่วนสิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรงอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างไรก็ตาม ในส่วนของความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ 3 หลัง อาคารพลังงาน 1 หลัง และกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรจำนวน 450 ยูนิต ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % มีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยได้ของบประมาณในการตกแต่งภายในและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ จำนวน 990 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2563 - 2564 และจัดทำคำของบประมาณสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นงบผูกพัน ปี 2563 - 2564 อีกจำนวน 964 ล้านบาท ซึ่งปลายปี 2563 จะเปิดให้บริการ 120 เตียง และต้นปี 2565 จะเปิดให้บริการ 419 เตียง หลังจากนั้นจะสร้างอาคารผู้ป่วยหลังที่ 4 เพิ่มเติม และจะรับผู้ป่วยได้ 550 เตียงต่อไป“ในอนาคตโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในภาคใต้ตอนบน เป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ตอบสนองการขาดแคลนแพทย์ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ระดับตติยภูมิสอดคล้องเท่าทันกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโลก รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยที่สลับซับซ้อน ลดภาระไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องไปใช้บริการนอกพื้นที่อีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวเด่น

TOP