Location

0 7567 3000

ข่าวทั่วไป

เปิดให้บริการแล้ว!!ศูนย์อาหารช่อประดู่ ม.วลัยลักษณ์ ทันสมัย สะดวก สะอาด มีมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมลดใช้โฟมและถุงพลาสติก

อัพเดท : 30/09/2562

4838เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างเป็นทางการ โดยมีร้านอาหารหลากหลายที่มีมาตรฐานเปิดให้บริการ กว่า 70 ร้าน พร้อมควบคุมคุณภาพอาหาร ความสะอาด ปลอดภัย และส่งเสริมให้มีการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก ภายใต้แคมเปญรักษ์โลกศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวในพิธีเปิดงานงานดังกล่าวว่า สิ่งที่ตนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อมารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ การดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งมิติชีวิตความเป็นอยู่ หรือมิติการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังที่เห็นได้จากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และศูนย์อาหารช่อประดู่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย มีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยจะทำให้นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงชุมชนรายรอบ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขในเมืองมหาวิทยาลัย มีการจัดบริการทุกอย่างให้แก่นักศึกษาได้รับบริการอย่างดีที่สุด ซึ่งศูนย์อาหารช่อประดู่ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักศึกษา ที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้อาจจะดูคับแคบไป ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงและขยายเพื่อให้มีความเพียงพอ และควบคุมในเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพอาหาร ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ ภายใต้แคมเปญรักษ์โลก นอกจากนี้ยังช่วยเหลือให้ชาวชุมชนได้เข้ามาเปิดร้านขายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วยด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน กล่าวเสริมถึงลักษณะพื้นที่ให้บริการภายในศูนย์อาหารช่อประดู่ว่า มีการบริหารจัดการเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีความหลากหลายมากกว่า 70 ร้าน ลักษณะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านที่เน้นสินค้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเป็นพื้นที่ในเขตหอพัก ทำให้นักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย หรือปั่นจักรยาน รวมทั้งเดินมายังศูนย์อาหารช่อประดู่ ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีความพร้อมในการเปิดให้บริการร้านค้า ร้านอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีความทันสมัยเน้นการดูแล สุขภาพอนามัย และสุขลักษณะที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปประมวลภาพ