ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทนนิส ตะกร้อลอดห่วง แบดมินตัน และจักรยาน

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://sport.wu.ac.th/?p=991&preview=true

TOP