ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเอกไทยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลจากการประชันกลอนสดสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวญาณกร คนซื่อ และนางสาวอัญกรณ์ สูญกรรมรัตน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชันกลอนสดรางวัล "ทายาทสุนทรภู่" เนื่องในวันนักกลอน จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันนั้น ผลปรากฏว่า ทีมกลอนสดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,500 บาท นอกจากนี้ นางสาวญาณกร คนซื่อ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกลอนกระดาษระดับประชาชน รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

นับเป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่นักศึกษาได้นำความรู้จากรายวิชา "การอ่านและการแต่งคำประพันธ์ไทยเบื้องต้น" มาต่อยอดนอกห้องเรียนในครั้งนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่รักภาษาไทยและสนใจโอกาสดังกล่าว ขณะนี้ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ธันวาคม 2562

TOP