ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข..ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love: 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” เพื่อเป็นการจุดประกายให้แต่ละหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการด้าน 5ส ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด “5ส ส่งรักส่งสุข 2020” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพื่อขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพื่อความ สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานและการเรียนรู้โดยการทำความ สะอาดเพื่อตรวจสอบค้นหาสิ่งผิดปกติและบำรุงรักษาป้องกัน อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี”

สำหรับกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญสำหรับก้าวแรกของการขับเคลื่อน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 และเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มต้นดำเนินการในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ การรวมพลังของบุคลากรในหน่วยงาน การร่วม Big Cleaning สถานที่ทำงานของตน และร่วมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ Kick off ด้าน 5ส ผ่านกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของหน่วยงานในช่วงเช้า โดยผลการประกวดขบวนพาเหรด หน่วยงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดประเภทสวยงาม ได้แก่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และรางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่ ส่วนกิจการนักศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP