Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ยอดเยี่ยม!! ทีมไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส ม.วลัยลักษณ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เวที Thailand Synergy เพื่อ SMEsไทย "7 Innovation Awards 2021" 

อัพเดท : 23/10/2564

2612

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนพร้อมทีมบริษัทวลัยไบโอคอนโทรล จำกัด ม.วลัยลักษณ์ ได้ส่งผลงาน ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล) เข้าร่วมประกวดและสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2021” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) จัดขึ้นภายในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Virtual Event โดยมีนักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพทั่วประเทศผ่านเข้าร่วมประกวดจำนวน 149 ผลงาน 

ผลการประกวดปรากฏว่า ทีมไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล)" จาก ม.วลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021 มาครองได้สำเร็จ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร 

“ไตรโครเดอร์มาไฟฝ์พลัส เป็นนวัตกรรมชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากเชื้อราดีที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตพืชและปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งผ่านการวิจัยพัฒนา 5 ด้าน คือ ด้านชีวเคมีเชื้อรา ด้านนิเวศวิทยาเชื้อรา ด้านพันธุศาสตร์เชื้อรา ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างต้นพืชและเชื้อรา และด้านพัฒนารูปแบบชีวภัณฑ์” รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน กล่าว 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 11 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย อาทิ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายต่อไป