Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

16/11/2564

2253

พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ายการบริการมายังอาคารสำนักงานใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) และเตรียมความพร้อมเปิดผู้ป่วยใน (IPD) ขนาด 120 เตียง ปลายเดือนมกราคม 2565 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน  มีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณและต้อนรับผู้มีอุปการคุณ ซึ่งร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ

พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์เกิดขึ้นจากความพยายามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องการจะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียงและภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างมากมาย ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

“พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ในวันนี้(15พ.ย.64) เป็นการย้ายสำนักงานมาจากโรงพยาบาลนำร่อง ณ อาคารวิจัยและวิทยาการสุขภาพ ซึ่งเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกมาตั้งแต่ปี 2560 มายังสำนักงานใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ หลังจากนั้นในวันที่ 24 มกราคม 2565 จะเปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 120 เตียง และต้นปี 2566 จะเปิดให้บริการขนาด 419 เตียง ผนวกกับการเปิดตึกสงฆ์อาพาธ 94 เตียงตามลำดับ คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้กว่า 5 แสนคนต่อปี”  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

      สำหรับการให้บริการในตึกใหม่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จะให้บริการทั้งหมด 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกทั่วไป, คลินิกตา, คลินิกตรวจสุขภาพ, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้, คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช), คลินิกอายุรกรรม, คลินิกสูตินรีเวช, คลินิกเด็ก, คลินิกโรคผิวหนัง, คลินิกศัลยกรรม, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกวัคซีน, คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวและคลินิกโรคเรื้อรัง และมีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจด้วยเครื่อง MRI (เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า), CT Scan (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์), Fluoroscopy (เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตอล), Mammogram (การถ่ายเอกซเรย์เต้านม), Bone Densitometry (การตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก), และUltrasound (เครื่องอัลตราซาวด์)  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 8.00 – 12.00 น. 

 

พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ 

ประมวลภาพ