ผลการแข่งขันหนังตะลุงเพชรตัดเพชร หนังถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๖ คณะ