ข่าวทั่วไป

ผลการแข่งขันหนังตะลุงเพชรตัดเพชร หนังถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๖ คณะ

เมื่อคืนวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธณรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธณรมราช จัดแข่งหนังตะลุงเพชรตัดเพชร หนังถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖ คณะ (ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๔) ที่สวนสาธารณะศรีํธรรมาโศกราช เนื่องในงานประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ชนะเลิศ หนังผวน สำนวนทอง ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมฤษีทองคำ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ หนังสามารถ ศ.เคล้าน้อย ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๒ หนังรุ่งวิเชียร ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย หนังเอิบน้อย ยอดขุนพล หนังวรพิจน์ เทียนทอง และหนังจุเลี่ยมน้อย เสียงทอง

TOP