ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 7 ของประเทศ อันดับ 111 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2565  UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม

ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 111 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 8,125 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2021ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 116 ของโลก จากคะแนนรวม 7,700 คะแนน โดยได้รับคะแนนที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย  ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง และด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม      

โดยในหมวดของ Setting & Infrastructure มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งหมด 47 มหาวิทยาลัย

มวล. ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี ศ ดร สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 6 ด้านของ UI Green Metric ตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนและการวิจัย ไปจนถึงการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การนำระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (DOMs) มาใช้แทนระบบกระดาษทั้งหมด การประชุมแบบ E-meeting ทดแทนระบบการใช้กระดาษ ระบบ Digital Transcript รถไฟฟ้าเพื่อการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากร ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ข่าวโดย งานมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ภาพโดย ส่วนสื่อสารองค์กร


ข่าวเด่น

TOP