Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ตอกย้ำความภาคภูมิใจร่วมกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 2566 “บุตรหลานของท่านได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีอันดับโลกแล้ว”

02/06/2566

4500

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบผู้ปกครอง ภายใต้ “โครงการเตรียมความพร้อมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้มั่นใจในคุณภาพของมหาวิทยาลัย มาตรการในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันที่นักศึกษาปีนี้ได้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอันดับโลก


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมอธิการบดีและผู้บริหารพบผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยปีนี้มีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกว่า 2,500 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี และกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ก่อนเริ่มกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวแนะนำประวัตและผลงานที่ผ่านมาของอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้ผู้ปกครองได้รู้จัก

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารทุกคนขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านมาเรียนกับเรา ทุกอย่างที่ผู้ปกครองเห็นในการมาเยือนมหาวิทยาลัยในวันนี้ เป็นผลงานมาจากการทำงานหนักของบุคลากรและผู้บริหารที่นั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้ เพราะไม่มีงานใดสำเร็จได้ด้วยคนๆ เดียว “หัวใจ” ของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ “การมีทีมงานคุณภาพ” และอยากจะเรียนทุกท่านว่า เมื่อผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจ ส่งบุตรหลานให้มาเรียนที่วิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ผมและผู้บริหารทุกคนจะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้เหมือนบุตรหลานของเรา”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลกโดย Times Higher Education ให้อยู่ในอันดับ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ร่วมของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งที่ผ่านเงื่อนไข และในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลกและอันดับ 6 ร่วมของประเทศไทย และวันข้างหน้าเรามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะต้องได้อันดับที่ดีกว่านี้  ปีที่แล้วผมได้ให้สัญญากับนักศึกษารุ่นก่อนว่าจะทำให้พวกเขาได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันดับโลก เพราฉะนั้น “อยากให้ผู้ปกครองภาคภูมิใจร่วมกันว่า การส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีนี้ บุตรหลานของท่านได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีอันดับโลกแล้ว”

ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาตกออก (Drop Out) 36% วันนี้มหาวิทยาลัยได้ Set Zero ไม่ให้มีนักศึกษาตกออก และปีที่แล้วได้รับการรายงานว่ามีนักศึกษา Drop Out = 0.04% หมายความว่า การทำงานอย่างหนักในการดูแลบุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการปฏิรูปการเรียนการสอน อย่างแรก คือ อาจารย์ต้องสอนเก่ง มีความสุขในการสอนและต้องศึกค้นคว้าทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาสอนนักศึกษาอยู่เสมอ เมื่อนักศึกษาได้เรียนกับคนเก่งจะทำให้นักศึกษาเก่ง และมีความรู้มาก  เราได้นำระบบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) มาใช้ เพื่อให้อาจารย์ของเราทุกคน มีทักษะการสอนแบบมืออาชีพ ซึ่ง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอาจารย์ 100% ได้รับประกาศนียบัตรการสอนแบบมืออาชีพมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 609 คน” อาจารย์ทุกท่าน เป็นผู้สอนมืออาชีพ มีความรู้สมัยใหม่ มีมาตรฐานการสอนระดับสากล เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้ในการสอน 100%  การพัฒนาระบบการสอนให้อาจารย์ใกล้ชิดกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยลงทุนสร้างห้องเรียนขนาดเล็ก Smart Classroom จำนวน 150 ห้อง ให้นักศึกษาทุกคนได้มีห้องเรียนที่ดีที่สุด พร้อมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 


เรื่องมาตรฐานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ซึ่งคำว่า “คุณภาพ”วัดได้จาก ความสำเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแล นักศึกษาต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% หลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ Exit Exam ไม่ต่ำกว่า 90% ด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ได้มีนโยบายให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มเล็ก 25 คน เพื่อเพิ่มความทั่วถึงในการสอนของอาจรย์ต่างชาติ เพื่อให้บุตรหลานของท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอื่น ๆ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงทุนพัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา ให้นักศึกษาใช้บริการ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้คลายเครียดจากการเรียน ทั้งสวนวลัยลักษณ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร บนพื้นที่ 255 ไร่ เป็นสวนไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยประเทศไทย มีอุทยานพฤกษศาสตร์ หอชมฟ้า โดมกระบองเพชร ตลาดนัด Bota Market และอื่น ๆ ไว้รองรับทุกกิจกรรมเพื่อนักศึกษา เฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอน และสอ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราไม่เป็นสองรองใคร รับประกันได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีทุกด้านอย่างแน่นอน


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประกาศใช้การสหกิจศึกษา 8 เดือน เพื่อให้นักศึกษาเก่งวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและมีอัตราการได้งานทำจากกการสหกิจศึกษาสูง
และขณะนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเพื่อเป็นโรงเรียนสอนนักศึกษาแพทย์ของเราและเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคระดับตติยภูมิ หรือโรคที่มีความสลับซับซ้อน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และในอนาคตจะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและก้าวหน้ามากที่สุดในภาคใต้ตอนบน และเมื่อใดที่บุตรหลานของท่านเจ็บป่วยจะได้มีโรงพยาบาลของตัวเองไว้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด


“ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ทำเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุด สุดท้ายนี้หวังว่าภายใน 4 ปี ข้างหน้า จะได้เจอทุกท่านอีกครั้ง ในวันสำคัญของบุตรหลานท่าน เพื่อมาร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจไปด้วยกันกับความสำเร็จในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทุกคน” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว


 

 

 

 

 

ข่าวและภาพ โดย นางชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร
ปกข่าว โดย นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา