Location

0 7567 3000

ผลงานและรางวัล

เยี่ยม! น.ศ.เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารองแชมป์แข่งทักษะทางเภสัชกรรม

อัพเดท : 20/02/2567

572

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 3 และ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดทักษะทางเภสัชกรรม (Patient Counseling Event หรือ PCE) ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นการแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย นศภ.กัลยรัตน์ แสนอุบล และ นศภ.เตชิต พิริยพล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน PCE ภาคภาษาอังกฤษ