Location

0 7567 3000

ผลงานและรางวัล

นศ.สถาปัตย์ฯ มวล.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขัน ASA Architectural Design Student 2024

อัพเดท : 08/05/2567

377

นายซฮัด ซาติค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งในทีม G10 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2567 (ASA Architectural Design Student 2024) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน “โครงการปากคลองลาวน : ร่วมค้นหาโอกาสในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยร่วมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Lawon Project: Re-discover Another Collective Space)

โดย คลองลาวน หรือ คลองละวน เป็นคลองธรรมชาติสายหนึ่งในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลกร่ำ กับตำบลซากพง ก่อนไปลงทะเลที่อ่าวตาล มีความกว้างโดยเฉลี่ย 40 เมตร ความยาวประมาณ 20กิโลเมตร เหตุที่ชื่อว่า "คลองลาวน" เพราะลำคลองมีลักษณะโค้งวนไปมา เดิมคลองมีความกว้างประมาณ 40 เมตรภายหลังมีสภาพตื้นเขิน มีความกว้างราว 3-4 เมตร เป็นพื้นที่บรรจบระหว่างคลองและทะเล มีพื้นที่ชายหาดและเลียบคลองพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ เดิมทีเป็นหมู่บ้านชาวประมง พื้นที่จอดเรือ การทำฟาร์มหอยนางรมที่มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลน ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์เรื่องระบบนิเวศน์ปากคลอง การป้องกันการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว โดยนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลได้นำเสนอแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณปากคลองลาวน รายละเอียดของการออกแบบต่าง ๆ จากกระบวนการวิเคราะห์มุมมองที่มีต่อพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพักผ่อนธุรกิจการท่องเที่ยวและการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพและเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการออกแบบเชิงนิเวศน์อย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดังกล่าวมาได้ในโอกาสนี้

ทั้งนี้ โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม ASA Architectural Design Student เป็นกิจกรรมสำหรับนิสิต, นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ จำนวน 37 สถาบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปนิกประจำปี 2024 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยปีนี้ได้กำหนดการจัดขึ้น ภายใด้แนวคิด "Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์" ในระหว่างวัน 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี