ขอเชิญนำสุนัข แมวมาทำหมันถาวร ฟรี!!! และรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยารักษาขี้เรื้อน