ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนำสุนัข แมวมาทำหมันถาวร ฟรี!!! และรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยารักษาขี้เรื้อนอาสาสมัครชมรมช่วยเหลือและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวบริเวณมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบ สำหรับปี พ.ศ. 2556 โดยขอเชิญท่านที่สนใจรับวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า ยารักษาขี้เรื้อน โดยติดต่อรับยาได้ที่ โทร. 089 127 5917 และนำสุนัขแมวทำหมันถาวรฟรี ได้ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์อาหารกลางคืน บริเวณหน้ามินิมาร์ท

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์การทำหมันถาวรให้กับสุนัขและแมวมาโดยตลอด

สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-127 5917

TOP