ข่าวทั่วไป

เชิญชมบรรยากาศและผลงานของผู้เข้าอบรมโครงการ CLM Graphic

ด้วยการอบรมโครงการ CLM Graphic การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนด้วยโปรแกรม Pivot ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมบรรยากาศการอบรมได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่มุมภาพกิจกรรมศูนย์บรรณสาร ฯ และชมผลงานทั้งหมดของผู้เข้าอบรมได้ที่ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บล็อกห้องสมุดมีชีวิต

ภาพบรรยากาศการอบรม
ผลงานทั้งหมด


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th/clmgallery/thumbnails.php?album=28,http://baobao2525.wordpre

TOP