ร่วมโหวดผลงานประกวดสารคดีโทรทัศน์ “ศิลปะและวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” จาก ๑๒ เรื่องที่คุณชื่นชอบ