ข่าวทั่วไป

หนังสือเพื่อน้อง โครงการสานสายใยสู่ใจประชาชนรอบค่ายอิงคยุทธบริหารพ.อ.นารถ จิตบรรจง หัวหน้าฝ่ายกิจการผลเรือน กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทน พล.ต.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบหนังสือ จากนายนิรันดร์ จินดานาค นายกสโมสรวลัยลักษณ์ โดยสโมสรวลัยลักษณ์ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ และประชาคมวลัยลักษณ์ จำนวนประมาณ 300 รายการ เพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

TOP