ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มทร.พระนคร

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานระบบงานทะเบียน วัดและประเมินผล ในวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาและคณะ จะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP