ข่าวเด่น

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2557 ณ  โรงแรมปิลันธา สปา รีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.พรพจน์ ปานแดง ปลัดอำเภอเกาะลันตาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน  อาทิ คุณธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา นางสุประวีณ์ เพ่งสมบูรณ์ นายกสมาคมโรงแรมอำเภอเกาะลันตา  นางณัชฐณิตพา กุลวิจิตรรังสี นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะลันตาใหญ่ นายอับดลรอหมัน เกื้อชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่  กำนันตำบลเกาะลันตาใหญ่  ผู้ประกอบการ ตัวแทนชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ต่อจากนั้น ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกาะลันตา ได้นำเสนอผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกจากนี้ คณะนักวิจัยได้นำผู้ทรงคุณวุฒิไปศึกษาดูงานการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนชาวเล ฮูรักลาโว้ย บ้านโต้ะบาหลิว เมืองเก่าศีรรายา  และกลุ่มการท่องเทียวชุมชนบ้านเกาะกลาง-คลองประสงค์  งานที่สำคัญหลังจากนี้ ทีมวิจัยจะพัฒนาเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยวที่เกาะลันตา 5 เส้นทางเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประมวลภาพ


TOP