ข่าวเด่น

อาจารย์นพพร สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน "เอเซียน พาราเกมส์" เมืองอินซอน เกาหลีใต้อาจารย์นพพร สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้นำนักกีฬาคนพิการประเภทพิการแขน SU5 พิการขา SU3 และSU4 รวมทั้งประเภทนั่งวีลแชร์ WH1 และ WH2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเอเซียนเกมส์ หรือ "เอเซียน พาราเกมส์" ณ เมือง อินซอน ประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์นพพร สุวรรณโชติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปีพ.ศ.2534 และปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจำ สาขากีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ.2550 มีความเชี่ยวชาญในชนิดกีฬาแบดมินตัน โดยได้ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันให้กับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันของสมาคมด้วยเช่นเดียวกัน เคยสร้างผลงานนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอเซียนพาราเกมส์เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีพ.ศ.2551 ที่จ.นครราชสีมา โดยได้ 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงินและ 7 เหรียญทองแดง ในปีพ.ศ. 2554 เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของนักกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซีย ทำผลงานได้ 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง สำหรับผลการแข่งขันแบดมินตันของนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยมีกำหนดเข้าชิงเหรียญทองในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 นี้ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการและคณะผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันได้ที่

https://www.facebook.com/CheerThaiAsianParaGames2014

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CheerThaiAsianParaGames2014

TOP