ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญให้เข้าร่วม 2015 EAP-ILTER DEIMS workshop ที่ประเทศไต้หวัน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี นายพีรวิชญ์ เควด และ นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจาก Taiwan Ecological Research Network (TERN) และ US LTER Network Office (LNO) ในการอบรมเรื่อง Drupal Ecological Information Management System (DEIMS) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนาย 2558 ที่ Taiwan Forestry Research Institute (TFRI) ประเทศไต้หวัน

ในการอบรมครั้งนี้เป็นการแนะนำการใช้ DEIMS การส่งข้อมูลดิบและข้อมูล Meta data ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ติดตั้งโปรแกรมและทดลองใช้งานจริง โดยทาง TERN สนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายในระหว่างการอบรมให้กับ รศ.ดร.กฤษณะเดช และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทาง TERN ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมภายในประเทศไต้หวันให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งสองท่านด้วย

TOP