ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่าย เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย/หญิง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย/หญิง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

- ชุดนักศึกษา (พิธีการ)
- ชุด Freshy (ชุดแต่งกายชุดนักศึกษา)

เครื่องหมายสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- กระดุม เนคไท
- หัวเข็มขัด สายเข็มขัด
- รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ

ซื้อได้ที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตัวแทนจำหน่ายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย) ตามวันและเวลาดังนี้
เวลาเปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดให้บริการ
ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม 5
โทร : 0 -7567 3650 -1

บริการอื่นๆ
• จำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน
• จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
• จำหน่ายอุปกรณ์ IT,
• จำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสินค้าของที่ระลึกจังหวัดนครศรีธรรมราช
• กาแฟสด อาหารว่างและเครื่องดื่ม
• ถ่ายเอกสาร
Facebook ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
http://wubook.wu.ac.th
โทร.075-673650-1


TOP