รางวัลซีไรต์"ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภท “นวนิยาย”ได้แก่ หนังสือเรื่องใส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ผู้แต่ง วีรพร นิติประภา