ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันให้คำปรึกษาทางยาระดับประเทศ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ